Tunnevyöhyketerapia

Kun tunnetraumojen alkusyitä saadaan käsiteltyä, elämässä vapautuu tilaa uudelle.


Tunnevyöhyketerapia 90 min. 36€ / 120 min. 46€  Kairon Instituutin opiskelijana hintapyyntöni ovat 50% norm. hinnoista.


Olen aloittanut opiskelun Kaironissa keväällä 2021.  Vuoden 2022 alusta koulutukseeni on kuulunut erityisesti näiden tunnevyöhyketerapia hoitojen yhä laaja-alaisempi ja kokonaisvaltaisempi harjoittaminen kurssikertojen välillä. 

Halutessasi voit antaa luvan hoitokertomustesi käyttämiseen osana koulutustani ja helpottaa näin koulutukseeni vaadittavan, ohjaajan kautta dokumentoidun hoitokokemukseni kertymistä. Tämä tapahtuu aina ilman tunnistettavia henkilötietoja ja raportit palautuvat takaisin minulle saman kurssipäivän aikana.  

Jos et tahdo, että hoitotietojasi käytetään opiskeluuni liittyen edellä mainitulla tavalla, kunnioitan toivettasi ja silloin hoitotiedot jäävät vain meidän kahden väliseksi asiaksi. 

Säilytän kaikki potilas- ja hoitotiedot asiaan kuuluvalla tavalla lukitussa tilassa, johon vain minulla on pääsy.

Tunnevyöhyketerapia®

Tunnevyöhyketerapiassa pääset keskustelujen ja kehoa avaavien hoitojen avulla vähitellen tiedostamaan, käsittelemään ja purkamaan elämänkaareesi liittyviä tunnetraumoja.

*******

Kehon ja mielen toimintamekanismeja

Keho ja mieli muistavat esimerkiksi jonkun toisen taholta tulleen, itselle merkittävän kosketuksen, sekä myönteisen että negatiivisen. Kehomme muistaa voimakkaat vuorovaikutukset ja tapahtumat myös ilman, että niihin on liittynyt fyysistä kosketusta. Kehoomme kertyy muistijälkiä myös erilaisista, meihin voimakkaasti vaikuttaneista, pidemmistä ajanjaksoista elämänkaaressamme. Näihin kaikkiin liittyy aina mukaan tunnetila, vaikka emme sitä aina tiedostaisikaan tai muistaisi sitä. Kun vihdoin pystymme tiedostamaan elämäämme merkittävästi varjostaneeseen tapahtumaan liittyneen tunteen (häpeä, syyllisyys, pelko, suru, viha...) ja rohkenemme sanoittaa sen toiselle ihmiselle ääneen ja totuudenmukaisesti - niin kuin se oikeasti oli - on portti henkiseen eheytymiseen ja sen myötä kehon parempaan hyvinvointiin avattu. 

Silloin kun emme vielä ole päässeet käsittelemään tunnetraumojamme ja kehoomme on tallentunut niistä kuitenkin muistijäljet elämänkaaremme aikajanalla, ne voivat alkaa viestiä olemassaolostaan esim. kehollisina oireina. Mitä varhaisemmasta ja voimakkaammasta tunnetraumasta on kysymys, sitä todennäköisemmin trauma edelleen vaikuttaa jollain tasolla elämässämme. Se voi olla esimerkiksi myös tapamme tuntea ja reagoida tietynlaisissa tilanteissa tietyllä, samaan tapaan toistuvalla tavalla, se voi olla tapa toimia ja tehdä valintoja elämässä. Suunta elämässä voi olla kadoksissa. 

Tunnevyöhyketerapian tarkoituksena on keskittyä kehon ja mielen oireiden sijaan niiden alkusyihin, niiden tiedostamiseen, käsittelemiseen ja purkamiseen. 

*******

Tunnevyöhyketerapian ja koululääketieteen keskinäinen suhde

Tunnevyöhyketerapia on yksi luontaisterapioiden hoitomuoto. Sen periaatteisiin kuuluu toimia koululääketieteen rinnalla, parantumista edistävänä hoitomuotona. 

Koulutettu tunnevyöhyketerpeutti ei koskaan pyydä hoitoon tulevaa keskeyttämään lääkärin hänelle määräämää lääkehoitoa eikä myöskään itse määrää lääkkeitä. Tunnevyöhyketerapiassa "lääkkeenä" toimii hoitoon tulevan oma, eheytymiseen tähtäävä tunneprosessi. Sen myötä myös kehollinen oire voi kylläkin lieventyä ja jopa poistua kokonaan. Tämän myötä lääkehoidonkin tarpeen on mahdollista poistua.  (Mutta kuten jo aiemmin sanottu, lääkehoidon keskeyttämisestä tulee neuvotella lääkkeen määränneen lääkärin kanssa.)

Tunnevyöhyketerapeutin tulee kuitenkin olla tietoinen hoitoon tulevan terveydellisestä tilasta sekä hänelle määrätyistä lääkkeistä. Tämä on hoidon suunnittelun ja sen hyvän ja turvallisen toteutumisen kannalta tärkeää. Tarvittaessa tunnevyöhyketerapeutti voi myös kehottaa hoidettavaa käymään lääkärin arvioitavana, jos hoidon yhteydessä esille tulevat oireet antavan siihen aihetta. 

*******

Hoitoon sitoutuminen

Tunnevyöhyketerapiassa hoidon edistyminen vaatii hoidettavalta riittävää sitoutumista tunneprosessiin. Hoitokertojen määrä on yksilöllinen, mutta yleensä vähintään kolme, säännöllisin väliajoin toteutettavaa hoitokertaa on tarpeen. Kahden ensimmäisen hoitokerran väliajan suositus on pari viikkoa. Sen jälkeen hoidoissa voi käydä hieman harvemmin. Usein hoitokertoja tarvitaan hieman enemmän, jotta tunnetraumojen tiedostamis- ja niistä vapautumisprosessi ehtivät lähteä käyntiin. Saavutettua tasapainoa voi sitten halutessaan vahvistaa ja ylläpitää harvennetuilla käynneillä, aina elämäntilanteen mukaan.

*******

Oma kokemukseni tunnevyöhyketerapian hyödyistä:

Kokemuksestani voin kertoa, että vapautuminen itselle raskaasta tunnetraumasta (yhdestä niistä..) on huima olotila. Siinä voi kokea omaavansa jälleen "tilaa hengittää", kokea helpostusta ja ennen kaikkea vapautusta. Kuvaan astuu usein mukaan myös armollisuus, ymmärrys ja anteeksianto tai tahtotila pyytää itseltä tai joltakulta toiselta anteeksi. Suhtautumistapa itseä ja muita kohtaan muuttuu terveemmäksi. On voimia ja rohkeutta ottaa askelia niitä asioita kohti, joihin ne aiemmin ovat mahdollisesti jääneet ottamatta.