Tunnevyöhyketerapia

Kuva, Pixabay.com

Kun tunnetraumojen alkusyitä saadaan käsiteltyä, elämässä vapautuu tilaa uudelle.


Tunnevyöhyketerapia 

120 min. 70€ / 90 min. 56€ 

Opintoni Kairon Instituutissa ovat loppuvaiheissaan.  Tämän vuoksi hintapyyntöni saavuttavat vuoden 2024 kuluessa alan normaalihinnat, joskin tahdon pitää ne ennemmin kohtuullisina kuin mahdollisimman korkeina. 

6.6.2024 alkaen 120 min. hoito on 80€, 90 min. 64€. Viimeinen korotus tälle vuodelle ajoittuu syyskuuhun.

*******

Hoitoraportit kirjoitan aina käsin ja säilytän ne asiaan kuuluvalla tavalla lukitussa tilassa, johon ainoastaan minulla on pääsy.

Kun tunnetraumojen alkusyitä saadaan käsiteltyä, elämässä vapautuu tilaa uudelle.


Tunnevyöhyketerapia 

120 min. 70€ / 90 min. 56€ 

Opintoni Kairon Instituutissa ovat loppuvaiheissaan.  Tämän vuoksi hintapyyntöni saavuttavat vuoden 2024 kuluessa alan normaalihinnat, joskin tahdon pitää ne ennemmin kohtuullisina kuin mahdollisimman korkeina. 

6.6.2024 alkaen 120 min. hoito on 80€, 90 min. 64€. Viimeinen korotus tälle vuodelle ajoittuu syyskuuhun.

*******

Hoitoraportit kirjoitan aina käsin ja säilytän ne asiaan kuuluvalla tavalla lukitussa tilassa, johon ainoastaan minulla on pääsy.

Tunnevyöhyketerapia®

Tunnevyöhyketerapiassa pääset keskustelujen ja kehoa avaavien hoitojen avulla tiedostamaan, käsittelemään ja purkamaan elämänkaareesi liittyviä tunnetraumoja.

*******

Kehon ja mielen toimintamekanismeja

Keho ja mieli muistavat esimerkiksi jonkun toisen taholta tulleen, itselle merkittävän kosketuksen, sekä myönteisen että negatiivisen. Kehomme muistaa voimakkaat vuorovaikutukset ja tapahtumat myös ilman, että niihin on liittynyt fyysistä kosketusta. Kehoomme kertyy muistijälkiä yksittäisten tapahtumien lisäksi myös pidemmistä, meihin voimakkaasti vaikuttaneista ajanjaksoista elämänkaaressamme. Näihin tapahtumiin ja jaksoihin liittyy aina mukaan tunnetila/-tiloja, vaikka emme sitä aina tiedostaisikaan tai muistaisi sitä. Kun vihdoin pystymme tiedostamaan elämäämme merkittävästi varjostaneeseen tapahtumaan liittyneen tunteen (häpeä, syyllisyys, pelko...) ja rohkenemme sanoittaa sen toiselle ihmiselle ääneen, totuudenmukaisesti - niin kuin se oikeasti oli - on portti henkiseen eheytymiseen ja sen myötä kehon ja mielen parempaan hyvinvointiin avattu. 

Silloin kun emme vielä ole päässeet käsittelemään tunnetraumojamme ja kehoomme on kuitenkin tallentunut niistä muistijäljet elämänkaaremme aikajanalla, ne voivat alkaa viestiä olemassaolostaan  kehollisina oireina. Mitä varhaisemmasta ja voimakkaammasta tunnetraumasta on kysymys, sitä todennäköisemmin trauma edelleen vaikuttaa jollain tasolla elämässämme. Se voi olla esimerkiksi myös tapamme tuntea ja reagoida tietynlaisissa tilanteissa tietyllä, samaan tapaan toistuvalla tavalla, se voi olla tapa toimia ja tehdä valintoja elämässä. Suunta elämässä voi olla kadoksissa. 

Tunnevyöhyketerapian tarkoituksena on keskittyä kehon ja mielen oireiden sijaan niiden juurisyihin, niiden tiedostamiseen, käsittelemiseen ja purkamiseen. 

*******

Tunnevyöhyketerapian ja koululääketieteen keskinäinen suhde

Tunnevyöhyketerapia on yksi luontaisterapioiden hoitomuoto. Sen periaatteisiin kuuluu toimia koululääketieteen rinnalla, parantumista edistävänä hoitomuotona. 

Koulutettu tunnevyöhyketerpeutti ei koskaan pyydä hoitoon tulevaa keskeyttämään lääkärin hänelle määräämää lääkehoitoa eikä myöskään itse määrää lääkkeitä. Tunnevyöhyketerapiassa "lääkkeenä" toimii hoitoon tulevan oma, eheytymiseen tähtäävä tunneprosessi. Sen myötä myös kehollinen oire voi kylläkin lieventyä ja jopa poistua kokonaan. Tämän myötä lääkehoidonkin tarpeen on mahdollista poistua.  (Mutta kuten jo aiemmin sanottu, lääkehoidon keskeyttämisestä tulee neuvotella lääkkeen määränneen lääkärin kanssa.)

Tunnevyöhyketerapeutin tulee kuitenkin olla tietoinen hoitoon tulevan terveydellisestä tilasta sekä hänelle määrätyistä lääkkeistä. Tämä on hoidon suunnittelun ja sen hyvän ja turvallisen toteutumisen kannalta tärkeää. Tarvittaessa tunnevyöhyketerapeutti voi myös kehottaa hoidettavaa käymään lääkärin arvioitavana, jos hoidon yhteydessä esille tulevat oireet antavan siihen aihetta. 

*******

Hoitoon sitoutuminen

Tunnevyöhyketerapiassa hoidon edistyminen vaatii hoidettavalta riittävää sitoutumista tunneprosessiin. Hoitokertojen määrä on yksilöllinen, mutta yleensä vähintään 3-5 säännöllisin väliajoin toteutettavaa hoitokertaa on tarpeen. Kahden ensimmäisen hoitokerran väliajan suositus on pari viikkoa. Sen jälkeen hoidoissa voi käydä hieman harvemmin. Hoitokertoja tarvitaan usein hieman enemmän, jotta tunnetraumojen tiedostamis- ja niistä vapautumisprosessi ehtivät lähteä käyntiin. Saavutettua tasapainoa voi sitten halutessaan vahvistaa ja ylläpitää harvennetuilla käynneillä, aina elämäntilanteen mukaan.

Eri hoitopalvelujen yhdistäminen

Riippuen asiakkaasta, sisällytän näihinkin hoitoihini joskus (lyhyesti) hoitavaa musiikkia. Se voi olla vuorovaikutuksellista tai sitten vain yksin musiikin hoitavan vaikutuksen vastaanottanmista. Tuotan musiikin intuitiivisesti paikanpäällä

Myös palvelujen Tunnevyöhyketerapia (90 / 120 min.) ja Meditatiivinen musiikillinen matka (35 min.) yhdistelmät ovat mahdollisia.

*******

Oma kokemukseni tunnevyöhyketerapian hyödyistä:

Minulla on ilo kertoa, että vapautuminen itselle raskaasta tunnetraumasta (yhdestä niistä..) on huima olotila. Siinä voi kokea omaavansa jälleen "tilaa hengittää", saa kokea helpostusta ja vapautusta. Kuvaan astuu usein lisäksi mukaan armollisuus, ymmärrys ja anteeksianto tai tahtotila pyytää itseltä tai joltakulta toiselta anteeksi. Suhtautumistapa itseä ja muita kohtaan muuttuu terveemmäksi. On voimia ja rohkeutta ottaa askelia niitä asioita kohti, joihin ne aiemmin ovat mahdollisesti jääneet ottamatta.