Sunnuntai-meditaatio

Sunnuntai-meditaatioihin kokoonnutaan sunnuntaisin - parillisina viikkoina - klo 18.30


Sunnuntai-meditaatioiden tarkoituksena on lisätä sinussa:

🍀 sisäistä rauhaa ja harmoniaa 

🍀 tasapainoa 

🍀 optimistisuutta ja iloa elämänpolullasi

🍀 tietoisuutta sielusi läsnäolosta 

🍀 tietoisuutta sielusi yhteydestä Korkeampaan valon lähteeseen

Mm. näitä ominaisuuksia vahvistamalla itsessämme, pystymme heijastamaan niitä myös ulkoiseen maailmaamme. (Lähellämme olevat alkavat kokea sisäistä rauhaa, harmoniaa, yhteyttä keho- ja egotietoista ihmistä suurempaan lähteeseen..., johon linkki löytyy lopulta meistä itsestämme, sisimmästämme.)


Sunnuntai-meditaatiossa yhdistyvät tietoisen läsnäolon, mielikuvaharjoitusten, positiivisten lauserakenteiden ja musiikin voima.

 Positiiviset lauserakenteet pohjautuvat näissä osin Via-Akatemian ajatusjoogan oppeihin loogisesta ja positiivisesta ajattelusta. Positiivisten lauserakenteiden tavoitteena on vahvistaa meissä olevaa hyvyyttä ja jaloutta niin, että ne rakentuvat meissä vähitellen vahvoiksi sekä näkyviksi luonteen ominaisuuksiksi.

Sieluyhteyden saamisessa käytän jonkin verran harjoitteita, joihin olen saanut tutustua  Brahma Kumariksen meditaatiokursseilla. Myös muilta taholta olen saanut apuvälineitä tähän työhön ja olen niistä hyvin kiitollinen. Sovellan tätä kaikkea Su-meditaatioissa tilanteen ja intuition mukaan, osallistujien vakaumusta kunnioittaen.

Tässä maailman tilanteessa Rauhan ajatusten vahvistaminen, niiden välittäminen ympäröivään maailmaamme, visioiminen rauhantahdon leviämisestä, ovat osana Sunnuntai-meditaatiota.  Vaikka pelon ja vihan tunteet ja ajatukset ovat luonnollisia "vieraita" tajunnassamme, niiden ruokkiminen ja ylläpito vain vahvistavat ja levittävät ympärilleen vastaavia tunteita ja ajatuksia. Siksi ne on hyvä korvata niiden positiivisilla vastineilla.

✨✨✨

Tunteet ja ajatukset johtavat helposti valintoihin, sanoihin ja tekoihin. Tämän vuoksi on tärkeää tiedostaa itsessämme olevat negatiiviset ajatuskoostumat ja tunteet.  Me voimme pyrkiä löytämään niiden alkujuuret, käsitellä ne rohkeasti ja sen rinnalla mahdollisimman pian ruokkia ja vahvistaa itsessämme niiden positiivisia ajatusvastineita. Kun ne alkavat kasvaa, meidän sisäinen harmoniamme lisääntyy...🌱🌱

Sunnuntai-meditaatioon on vapaa pääsy. 

Tämä on samalla kiitollisuuteni osoitus kaikelle tuelle ja johdatukselle, jota olen elämänpolullani saanut, eri tahoilta, päästessäni toteuttamaan sisäistä unelmaani tämän yrityksen kautta ✨

tai sähköpostitse siljahelina22@gmail.com