Sunnuntai-meditaatio

Sunnuntai-meditaatioihin kokoonnutaan parillisten viikkojen sunnuntaina klo 18.30

Tavoitteena on lisätä

 🍀 sisäistä rauhaa 

🍀 sisäistä harmoniaa - tasapainoa

🍀 optimistisuutta  

🍀 onnellisuutta 

Näitä ominaisuuksia itsessämme vahvistamalla, pystymme heijastamaan niitä paremmin myös ulospäin itsestämme.

Sunnuntai-meditaatiossa yhdistyvät musiikin sekä positiivisten lauserakenteiden voima.

 Positiiviset lauserakenteet pohjautuvat tässä merkittävältä osin Via-Akatemian ajatusjoogan oppeihin loogisesta ja positiivisesta ajattelusta. Niiden tavoitteena on vahvistaa meissä olevaa hyvyyttä, tietynlaista jaloutta niin, että ne rakentuvat meissä vähitellen vahvoiksi ja näkyviksi luonteen ominaisuuksiksi.

Tässä maailman tilanteessa myös rauhan ajatusten vahvistaminen, niiden välittäminen maailmaan sekä visioiminen rauhasta, ovat osana Sunnuntai-meditaatiota. 

Vaikka pelon ja vihan tunteet ja ajatukset ovat luonnollisia "vieraita" tajunnassamme, niiden ruokkiminen ja ylläpito vain vahvistavat ja levittävät ympärilleen vastaavia tunteita ja ajatuksia. 

Tunteet ja ajatukset, silloin kun ne ovat vahvoja, johtavat helposti niiden mukaisiin valintoihin, sanoihin ja tekoihin. Tämän vuoksi on tärkeää ruokkia itsessämme ennemmin rauhaan liittyviä ajatuksia ja visioita, sillä niilläkin on tapana onneksi levitä ja ruokkia toisiaan...🌱🌱

Sunnuntai-meditaatioon on vapaa pääsy. 

Tämä on samalla yhdenlainen kiitollisuuteni osoitus kaikelle sille tuelle ja johdatukselle jota olen saanut päästessäni toteuttamaan sisäistä unelmaani tämän yrityksen kautta.

tai sähköpostitse siljahelina22@gmail.com