Universumin laulu

Siljahelinä


"On toiveeni tää kallehin, et Valo minussa virtaa, 

et sieluni pääsee äänehen ja Luojani tahto tapahtuu!" (S.h.) 


Tahdon tuoda tähän maailmaan hyvää omilla vahvuuksillani. 

Tahdon vaalia ja vahvistaa sisäistä valoani,  ja jakaa sitä sellaisena kuin se on.

*******

Ammattitaustani ja polkuni sivutoimiseksi yrittäjäksi

Olen koulutukseltani musiikin perusteiden opettaja ja olen toiminut siinä työssä pääkaupunkiseudun musiikkiopistoissa 90-luvun alusta lähtien. 

Syksyllä 2021 jäin kuitenkin vuorotteluvapaalle. Oli tarve levätä ja löytää itsensä uudelleen. Kohtasin omaehtoisen luovuuden tarpeen laulujen tekijänä ja laulajana. Olin harrastanut tätä aiemminkin, mutta tiedostin kutsumuksen nyt aiempaa voimakkaampana. Visioissani se alkoi olla myös osana uutta, sivutoimista toimenkuvaani.

Vuorotteluvapaan aikana (oikeastaan jo sen kynnyksellä) tein itseltäni rohkeutta vaativan päätöksen palata opetustyöhön aiempaa pienemmällä tuntimäärällä, jotta minulla on enemmän mahdollisuuksia keskittyä etsimään sitä osaa muusikkoutta itsessäni, joka oli jo pitkää kolkutellut sydämessäni esille tuloaan 💜 

Nyttemmin olen paneutunut erityisesti meditatiiviseen lauluun soivan tiibetiläis- ja kristallimaljan kanssa. Se on henkisesti eheyttävää sekä itselleni, että saamieni palautteiden perusteella myös sitä kuuleville. 

Alla olevasta linkistä voit käydä kuuntelemassa näytteen laulustani "Valoa, valoa, valoa", joka oli itseasiassa taidenäyttelyn "Valon voimaa" avajaisiin säveltämäni teos. 

https://www.universuminlaulu.com/savellyksia/


*******

Musiikin rinnalle jotain aivan uutta...

Samoihin aikoihin (keväällä 2021) aloitin aivan uuden alan, tunnevyöhyketerapian® (TVT) opiskelun Kairon Instituutissa. Visioissani mielikuva molempien, sekä meditatiivisen musiikin että tunnevyöhyketerapian sisältymisestä uuteen toimenkuvaani "löivät kättä" jo varhain.

Voimakkaan kiinnostukseni tunnevyöhyketerapiaa kohtaan herätti perusajatus, jonka mukaan ihmisen elinkaareen liittyvät tunnetraumat ovat alkusyy monille kehon tai/ja psyyken oireille. TVT:n mukaan tunnetraumat jättävät kehoomme muistijälkiä erilaisten, jopa kroonistuvien, vaivojen muodossaKun tunnetraumat tiedostetaan, uskalletaan avoimesti kohdata ja sanoittaa, vyyhti alkaa vähitellen purkautua ja elämään vapautuu tilaa uudelle. 

Olin työstänyt omia syviä ahdistuksen aiheita (tunnetraumoja) jo ennen Kaironin koulutusta. Työvälineitäni olivat silloin (ja ovat edelleenkin) rukous (lapsuudessa äidiltäni oppima tuki ja turva), positiiviset ajatusmantrat sekä  ajatuksellinen anteeksianto ja -pyyntö (Via-Akatemian ajatusjooga), tutustuminen ihmisluonteiden arkkityyppeihin sekä samalla siitä näkökulmasta itseeni (Carita Nyberg, Tasapainon avaimet®) sekä lukemalla paljon itseäni kiinnostavaa henkisen alan kirjallisuutta. Olen osallistunut myös erilaisille henkiseen hyvinvointiin fokusoiville kursseille ja tapahtumiin. Enkelit, kaiken elollisen energeettinen olemus, chakrat (energiakeskukset kehossamme), elämä kuoleman jälkeen, jälleensyntyminen sekä erityisesti sieluyhteys, ovat olleet asioita, jotka ovat kiinnostaneet minua jo lähes kolme vuosikymmentä, osa jo lapsuudesta saakka. 

Vaikka olotilani oli kaikkien edellä mainittujen apujen myötä huimasti parantunut ja ymmärrykseni laajentunut, sain edelleen huomata joidenkin menneisyydestä kumpuavien, tunnesidonnaisten tapahtumien, vaikuttavan sisimmässäni. Nämä traumat vaikuttivat tunnekokemukseeni ja reagointiini tietyntyyppisissä arkitilanteissa, oletuksiini, käyttäymiseeni, valintoihin miten toimia. Joissakin tilanteissa minun oli myös vaikea ymmärtää mistä sen hetkinen tunnekokemukseni johtui - jos sitä aina osasin jäädä edes pohtimaan. 

Tunnevyöhyketerapiassa olen pystynyt tiedostamaan ja sanoittamaan traumoihini liittyneet aidot, todelliset tunteet ja näin on vähitellen avautunut tie vapautua niiden rajoittavista kahleista.  Tieni toki jatkuu, kuitenkin aiempaa kevyempänä.

Tunnevyöhyketerapian periaate on, että hoito aloitetaan "nyt"-hetkestä ja edetään hoidettavan ehdoilla. Näin varmistetaan, että tietoisuuteen kulloinkin nousevat tunnetraumat pystytään oikeasti kohtaamaan ja käsittelemään tavalla, joka vie tuloksellisella ja hyvällä tavalla eteenpäin.

*******

TVT-opinnoistani olen nyt tätä päivittäessäni (huhtikuussa 2023) tehnyt 9/10 kurssitasoa sekä lukuisia harjoitushoitoja. 

Aloitin hoitopalvelujen antamisen reilun vuoden opintojen jälkeen opiskelijastatuksella elokuussa 2022.  Toimitilani sijaitsee Helsingin Punavuoressa, Uudenmaankatu 33, Avartuva Ihmiskuva ry / Lootuskukan huone. Ja palveluihini kuuluvat luonnolliksesti myös Meditatiiviset musiikilliset tuokiot sekä Hoitava musiikki.