Mahdollisia esteitä tunnevyöhyketerapiahoidolle

Vahvat psyykenlääkkeet

Vahvat psyykenlääkkeet ovat siinä mielessä este hoidolle, että ne vaimentavat ja "tasoittavat"  tunne-elämää. Kyseinen lääkitys toisin sanoen estää tunneprosessin käynnistymistä tarkoituksenmukaisella tavalla. Sen sijaan esim. rentoutushoito voi lääkityksestä huolimatta tuottaa mielihyvää.

Jos psyykenlääkkeistä on tarkoitus päästä myöhemmin eroon (mikä tietenkin on hyvä tavoite), ja aloittaa samalla mahdollisten tunnetraumojen prosessointi tunnevyöhyketerapiassa, tämä tulee tapahtua vahvassa yhteistyössä psykoterapeutin kanssa. Tässä vaiheessa opintojani (Kairon Instituutissa), kun olen vasta tutustumassa asiaan, tällaiseen yhteistyöhön perustuva hoito minun palveluissani voi olla mahdollista vasta myöhempänä ajankohtana.

Alkoholi

Vastaanotolle ei voi tulla päihtyneenä. Myöskään hoidolla ei ole tarkoituksenmukaista vaikutusta, jos alkoholin nauttimisesta on vielä sen verran lyhyt aika, että se vaikuttaa vielä veressä. Alkoholin vaikuituksen alaisena hoito voi aiheuttaa myös turhan voimakkaita tunnereaktioita. TYÖSTÄ TÄTÄ VIELÄ JA PEHMENNÄ HIEMAN.

"Vieraat" esineet kehossa


Kirjoita tekstisi tähän...