Mahdollisia esteitä tunnevyöhyketerapiahoidolle

Vahvat psyykenlääkkeet

Vahvat psyykenlääkkeet usein "tasoittavat" ja jossain määrin vaimentavat tunne-elämää. Kyseinen lääkitys jossain määrin estää tunneprosessin käynnistymistä tarkoituksenmukaisella tavalla. Sen sijaan esim. rentoutushoito voi lääkityksestä huolimatta tuottaa mielihyvää.

Jos psyykenlääkkeistä on tarkoitus päästä myöhemmin eroon (mikä tietenkin on hyvä tavoite), ja aloittaa samalla mahdollisten tunnetraumojen prosessointi tunnevyöhyketerapiassa, tämä tulee tapahtua vahvassa yhteistyössä psykoterapeutin kanssa. 

Alkoholi

Vastaanotolle ei voi tulla päihtyneenä. Myöskään hoidolla ei ole tarkoituksenmukaista vaikutusta, jos alkoholin nauttimisesta on vielä sen verran lyhyt aika, että se vaikuttaa vielä veressä. Alkoholin vaikuituksen alaisena hoito voi aiheuttaa myös turhan voimakkaita tunnereaktioita. TYÖSTÄ TÄTÄ VIELÄ JA PEHMENNÄ HIEMAN.

"Vieraat" esineet kehossa


Kirjoita tekstisi tähän...